top of page
happy land cat hotel_๑๙๐๓๑๙_0020.jpg

เงื่อนไขการเข้าพัก

  • น้องแมวอายุ 4 เดือนขึ้นไปและได้รับวัคซีนพื้นฐานครบ

  • น้องแมวมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ(เห็บหมัด, รา, อื่น ๆ)

  • เป็นน้องแมวเลี้ยงระบบปิดเท่านั้น(เลี้ยงในบ้าน)

  • หากน้องแมวมีการอาการเจ็บป่วยระหว่างที่พัก จะแจ้งเจ้าของทันทีและพาส่ง รพ.สัตว์เพื่อทำการรักษา โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

  • การตั้งใจไม่มารับน้องแมวตามกำหนด การทิ้งน้องแมว ทางโรงแรมจะดำเนินคดีตามกฎหมาย

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
1. บัตรประชาชนของเจ้าของน้องแมว
2. สมุดวัคซีนน้องแมว
3. อาหารน้องแมว
4. ทราย (ในกรณีที่น้องมีปัญหาเมื่อเปลี่ยนทรายใหม่ค่ะ)


*** ทางร้านมีทรายเต้าหู้เตรียมไว้ให้ฟรีตลอดการเข้าพัก

ขอความร่วมมือ

  • หยดยาเห็บหมัดให้น้องแมวก่อนเข้าพักอย่างน้อย 1 วัน

  • ตัดเล็บน้องแมวก่อนเข้าพัก

Condition: About Us
cat resting

เงื่อนไขการจอง

ชำระมัดจำ 50% ของยอดค่าพักรวม และชำระเงินส่วนที่เหลือในวันเข้าพัก


ช่องทางการชำระเงิน: ชำระที่โรงแรม หรือ ชำระผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี : นายอัครินทร์ ล้วนจำเริญ KBANK 043-3-90281-5 สาขายานนาวา

*** การยกเลิกการจอง ทำก่อน ล่วงหน้า 15 วัน ทางโรงแรมจะคืนเงินเต็มจำนวน

*** การจองจะสมบูรณ์เมื่อทำการโอนชำระมัดจำ 50% และได้การยืนยันจากทางโรงแรม​

Condition: About
bottom of page